</br>

Bedrijven kunnen sinds 2010 ook reflexzonetherapie inzetten om ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen. De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) heeft overeenstemming bereikt met de belastingdienst om reflexzonetherapie, onder bepaalde voorwaarden, te zien als vrije arboverstrekking. Dit besluit is landelijk van toepassing. Zeker in tijden waarin fors bezuinigd moet worden, is dit goed nieuws. Het is tenslotte in ieders belang dat werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk blijven !

Reflexzonetherapie wordt vooral in Denemarken, maar ook in andere landen met succes ingezet bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Arbeidsgerelateerde klachten – bijvoorbeeld rug-, arm-, nek- en schouderklachten, die zijn ontstaan door een verkeerde werkhouding of aanhoudende stress – kunnen worden aangepakt. Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat de werktevredenheid van werknemers wordt verhoogd en kosten worden bespaard.

Een reflexzone behandeling is fiscaal aantrekkelijk voor werkgevers!

Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, wordt de reflexzonemassage door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is daarmee aftrekbaar van de loonbelasting.

 

Een reflexzonemassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • De werkgever heeft een arboplan
  • De reflexzonemassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan
  • De reflexzonemassage vindt tijdens werktijd plaats
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

 

Een arbo behandeling duurt ca 30 minuten.

Voor meer informatie zie http://www.vnrt.nl/bedrijven/

Meer informatie ontvangen?

Wilt u een afspraak maken of vragen naar de mogelijkheden? Neem dan contact met mij op.